Oświadczenie woli

Ogłoszenie.

Po weryfikacji wniosków przez komisję rekrutacyjną wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji. Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola mailowo lub telefonicznie (SMS)według poniższego wzoru.

Mogilno, dnia……….

Imię i nazwisko rodzica
Adres zamieszkania

Oświadczenie

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia w roku szkolnym 2020/2021 mojego dziecka( imię i nazwisko), urodzonego…….. do Przedszkola nr 2 w Mogilnie.

podpis rodzica

p2mogilno@wp.pl
519351397

24 kwietnia powiadomimy rodziców telefonicznie o przyjęciu do przedszkola.