Polscy poeci dla dzieci- konkurs recytatorski

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie recytatorskim!

Nasz konkurs ma na celu popularyzację poezji dziecięcej, rozwijanie w dzieciach zdolności recytatorskich, prezentację ich umiejętności, a może ujawnienie talentów recytatorskich.

Regulamin konkursu recytatorskiego
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 2 w Mogilnie.
2. Konkurs recytatorski poezji polskich autorów adresowany jest do przedszkolaków z każdej grupy wiekowej Przedszkola Nr 2 w Mogilnie.

§ 2.Cele konkursu
1. Popularyzacja twórczości polskich autorów wierszy dla dzieci.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci.
4. Wspieranie uzdolnień.
§ 3. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu.
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych
I- Kategoria – dzieci w wieku 3 i 4 lata
II- Kategoria – dzieci w wieku 5 i 6 lat.
2. Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowywane przez mamę, tatę( babcię, dziadka, ciocię…).
3. Zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic ( prawny opiekun) nauczycielowi prowadzącemu daną grupę w terminie do 31 października 2017r.
4. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu literackiego polskiego autora.
5. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród planowane jest na 8 listopada 2017r.
§ 4. Kryteria oceny
1. Recytację ocenia komisja w dwóch grupach wiekowych.
2. Na ocenę mają wpływ następujące elementy:
 Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
 Poprawne i płynne deklamowanie.
 Kontakt z słuchaczem.
 Ogólny wyraz artystyczny ( gest sceniczny, elementy ruchu).
 Pomysłowe przebranie.
§ 5. Nagrody
1. Przewidziane są nagrody główne za I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
3. Zwycięzcy konkursu mogą reprezentować przedszkole w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim.
§ 7. Pozostałe ustalenia
1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
2. Organizator ma prawo przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
Serdecznie zapraszamy do udziału

osoby odpowiedzialne:
Magdalena Duszyńska
Katarzyna Marosz

Jesienny piknik „Pyrlandia” 2017

Tegoroczny piknik "Pyrlandia"odbył się 12 października  w zmienionej formie – w budynku przedszkola, niestety bez rodziców. Nie przeszkodziło to jednak dzieciom w świetnej zabawie w trakcie pokazu baniek mydlanych " Amazon Bubble Show". Na pamiątkę każde dziecko otrzymało balonową postać. Na przedszkolaków czekały także inne atrakcje. Tradycyjnie jak co roku poczęstunek dla dzieci składał się z pyry z gzikiem oraz ciasta drożdżowego.