Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w przedszkolu, wyróżnić można:

JĘZYK ANGIELSKI – głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Praca nauczyciela z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają, że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak to się dzieje w przypadku języka ojczystego. Uczy nas pani Agnieszka Kubicka.

img_3126

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym. Pani Lucyna Wolska dba o naszą wymowę.

zajecia-logopedyczne

 

 

 

RELIGIA – celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.
Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są przez panią Renatę Rybicką w formie zabawy. Podczas zajęć stosuję się różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.