Odpłatność w przedszkolu

Odpłatność w Przedszkolu nr 2

Opłata za żywienie

śniadanie – 1,65 zł
obiad – 2,75 zł
podwieczorek – 1,10 zł

2 posiłki – 4,40 zł (śniadanie, obiad)
3 posiłki – 5,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

np. 22 dni x 4,40 zł = 96,80 zł
22 dni x 5,50 zł = 121,00 zł

Opłata dodatkowa

Godzina 8:00 – 13:00 Bez opłaty
Dodatkowe 1,2,3 – godzina – każda 1 zł
Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłatności dodatkowej

np.: 8:00 – 14:00 = 1 zł x 22 dni = 22 zł
8:00 – 15:00 = 2 zł x 22 dni = 44 zł
8:00 – 16:00 = 3 zł x 22 dni = 66 zł
7:00 – 16:00 = 3,25 zł x 22 dni = 71,50 zł
6:30 – 16:00 = 3,50 zł x 22 dni = 77 zł (półgodziny liczone jako 1 godzina)

w miesiącu, który np. ma 22 dni robocze odpłatność wynosi:

2 posiłki + 1 godzina = 96,80 + 22 = 118,80
3 posiłki + 2 godziny = 121 + 44 = 165,00
3 posiłki + 3 godziny = 121 +66 = 187,00

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega opłata za żywienie i opłata dodatkowa za każdy dzień po uprzednim zgłoszeniu nieobecności przez rodzice lub opiekuna.