Odpłatność w Przedszkolu nr 2

Opłata za żywienie

śniadanie –
obiad –
podwieczorek –

2 posiłki –  zł (śniadanie, obiad)
3 posiłki – 11,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

np. 22 dni x 4,40 zł = 96,80 zł
22 dni x 11,00 zł = 242,00 zł

Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w przedszkolu

Godzina 8:00 – 13:00 Bez opłaty
Dodatkowe 1,2,3 – godzina – każda 1 zł
Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłatności dodatkowej

np.: 8:00 – 14:00 = 1 zł x 22 dni = 22 zł
8:00 – 15:00 = 2 zł x 22 dni = 44 zł
8:00 – 16:00 = 3 zł x 22 dni = 66 zł
7:00 – 16:00 = 3,25 zł x 22 dni = 71,50 zł
6:30 – 16:00 = 3,50 zł x 22 dni = 77 zł (półgodziny liczone jako 1 godzina)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega opłata za żywienie i opłata dodatkowa za każdy dzień po uprzednim zgłoszeniu nieobecności przez rodzice lub opiekuna.