REKRUTACJA

 

   REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2

BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklaracje o kontynuowaniu pobytu w przedszkolu w dniach: 21 lutego – 28 lutego 2022r.

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola w dniach: 7 marca – 18 marca 2022r.

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców do pobierania wniosków w sekretariacie

przedszkola od poniedziałku do piątku w w/w terminie w godzinach od 700do 1400.